כשהילד מצביע עם הרגליים.....

בימים האחרונים החליט בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בראשון לציון, כי כאשר ילד בן 11 מעדיף להתגורר ולחיות עם אביו, למרות שעל פי הסכם הגירושין בין הוריו המשמורת נקבעה אצל אמו, כאשר מדובר במי שגר בבית האב לאורך זמן (תקופת זמן משמעותית), במידה והאב אכן מתפקד כהורה אחראי, מעורב ומהווה "ההורה העיקרי" בחיי הקטין, המשמורת תעבור אל האב ואף חיוב המזונות יבוטל לאלתר!

 

לאחרונה, משרדנו ייצג אב אשר מזה כשנה בנו הקטין בן ה- 11 התגורר עמו בפועל מידי יום ביומו וראה את אמו במסגרת הסדרי ראייה. הקטין הביע את התנגדותו הנמרצת ללון אצל אמו ואף הסביר ונימק כי אינו סומך עליה. הגם שהקטין התגורר עמה טרם מגוריו עם אביו ולה הייתה המשמורת עליו, נעדרה האם כל אחריות הורית ונמנעה מלהעניק לו חום, אהבה ומטרייה של הגנה ואחריות כהורה. והקטין  ילד אינטילגנטי ורגיש, ידע להבהיר לאביו כי מקומו עמו,  מאחר ושם נמצא לו בית חם, אוהב, תומך ואחראי על קשריו עם בית הספר ועל כישוריו הלימודיים.

במשך כשנה כמעט, ניסה האב לשוחח עם האם על מנת להגיע עמה להסדר, על פיו יהפכו את המציאות, כפי שהיא בפועל, לפעולה משפטית ויעבירו את המשמורת אל האב.

האם כמובן סרבה וטענה כל העת כי מדובר בתקופה זמנית ובסופו של דבר הילד ישוב לחיות בחיקה. נראה כי לאם, היה נוח מאד לקבל את המזונות עבור הקטין מדי חודש בחודשו, על אף העובדה שבפועל, הקטין התגורר בבית האב והאב במלוא הוצאותיו של הקטין.

באין ברירה, פנה האב אל בית המשפט לענייני משפחה בתביעה כי המשמורת על הקטין תהא לו וחיוב המזונות בגין הקטין יבוטל לאלתר.

למרות התנגדות האם להעברת המשמורת, בטענות כי האב נוטל כדורים פסיכיאטריים וכי אינו מסוגל להוות הורה משמורן, בית המשפט לענייני משפחה הכריע כי המשמורת תהא לאב, מאחר והלכה למעשה הקטין נמצא אצל האב, מרכז חייו נמצא אצל האב והאב משמש כעמוד התווך בחייו של הקטין ודואג לכל מחסורו וצרכיו.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי המשמורת הזמנית תעבור אל האב וחיוב המזונות בגין הקטין ייפסק וכי תוך חצי שנה יוגש תסקיר סעד בו יומלץ באופן סופי בנוגע להעברת המשמורת על הקטין לאב.

 

השארת תגובה