מזונות ילדים - מושגים ומדריך ראשוני

מדור

השתתפות הורים בהוצאות המדור על ילדיהם:

כאשר המשמורת על הקטינים נמצאת אצל האם חלוקת הוצאות המדור מתחלקת בין ההורים באופן הבא:

 

אם אשר במשמורתה ילד אחד חלקה במדור הנו  68% וחלקו של האב 33%.

אם אשר במשמורתה שני ילדים- חלקה של האם במדור הנו  60% וחלקו של האב  40%.

אם אשר במשמורתה שלושה ילדים ויותר - חלקה של האם במדור  50% וחלקו של האב  50%.

 

במקרים רבים , האם מעדיפה ליטול משכנתא ולשלם דמי משכנתא מדי חודש במקום לשלם דמי שכירות חודשית.

נשאלת השאלה, האם במקרה כזה האב נדרש להשתתף בתשלומי המשכנתא המשולמים על ידי האם, כחלק מתשלום מזונות ילדים?

למרבה הפלא, סוגיה זו טרם הוכרעה בגישת בית המשפט העליון ועל כן , אין אחידות בפסיקות בתי המשפט.

קיימות שתי גישות מנוגדות בעניין זה:

הגישה האחת, הובאה בע"א 864/94 שוקר נ´ שוקר תק - עליון 94 (4) 293. בעניין שוקר נפסק:

(א) חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא הרובץ על דירתם המשותפת של בני הזוג, אינו עניין של מזונות ילדים .

(ב) כאשר אחד מבני - הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני.

(ג) נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה ולא כלום לחובתו וחבותו של בעל - אב במזונות אשתו וילדיו.

 

הגישה השנייה, הובאה בע"א 803/85 ברזילאי נ´ ברזילאי תק - עליון 87 (1) 239. בעניין ברזילאי נפסק:

(א) המדור בנוי, בין היתר, על כך שהאישה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה.

(ב) אם בני -הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום משכנתא, הרי שהמשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור.

(ג) בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת מזונות ילדים .

בפסיקת בתי המשפט לענייני למשפחה נהגו להתייחס לרכיב המשכנתא גם כרכיב הוני וגם כרכיב של מזונות .

כבוד השופט י. גייפמן בתמ"ש 19574/96, 19575/96 קבע את הכללים הבאים ככללים מנחים בסוגיית המשכנתא :

(א) כאשר משולמת משכנתא חודשית ע"י בן - הזוג או הורה, החיוב מדין מזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על בן - הזוג או ההורה לשכור דירה ולבקש חיוב הבעל - האב בחלק מרכיב שכר - הדירה או במלוא שכר - הדירה לפי הנסיבות.

(ב) בן - הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל - האב לא נגרם חסרון כיס, שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר - דירה סביר וחלקם של האישה ו/או הקטינים ברכיב זה.

(ג) כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר - דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר - דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל - האב להשתתף בו.

תרופתה של האישה במקרה זה, הנה בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר, תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים.

 

השארת תגובה