פטור מהתייצבות לדיון בחסות "אמנת ניו יורק"

פטור מהתייצבות לדיון בחסות "אמנת ניו יורק" (רע"א 7420/15 (כבוד השופט נ' הנדל)

מאת עו"ד מירה רום פלאי

האם היתה נשואה לאב הישראלי ולהם שלושה ילדים משותפים שנולדו בישראל. כיום, המשיבה ושלושת ילדיה חיים באוקראינה. ביום 15.12.2010 ניתן פסק דין בבית משפט אזורי באוקראינה ובו חויב המבקש בתשלום מזונות לילדיהם המשותפים וזאת לאחר שהאב לא התייצב לדיון ולא הגיש כתב הגנה.

על פסק דין זה הגישה האם תביעה לאכיפת פסק דין חוץ (מזונות) בבית משפט לענייני משפחה בראשון לציון (אפ"ח 28775-09-14).

נקבע לצדדים מועד לקדם משפט. בשל העובדה שהאם אינה מתגוררת בישראל ובחזקתה שלושה ילדים, היא הגישה בקשה לפטור מהתייצבות בדיון.

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט המחוזי מרכז-לוד רמ"ש 036759-02-15 כב' השופטת ו' פלאוט) בעניין התייצבות האם במשפט שמתנהל בין הצדדים

הנושא הנדון הנו חובת התייצבותה של האם אשר אינה נמצאת בישראל, במסגרת תביעה למזונות ילדים על פי "אמנה של ועידת האו"ם בדבר חיוב מזונות" (המכונה 'אמנת ניו-יורק') עליה חתומה מדינת ישראל.

כב' השופט נ' פישר (החלטה מיום 27.1.2015) דחה בקשה זו.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור בפני כב' השופטת ו' פלאוט אשר דנה בה כערעור, קבלה אותה ופטרה את האם מלהתייצב בבית המשפט בישראל.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע:

אמנת ניו-יורק נועדה להגן על זכויות הילדים במקרה בו הם אינם מתגוררים עוד בשטח אותה מדינה של אחד מהוריהם, ותכליתה להבטיח שגבולות המדינה לא יהוו את המכשול בפני הילדים למימוש זכויותיהם בתביעת מזונות.

הקביעה שעל האם המתגוררת עם שלושת ילדיה באוקראינה להגיע לישראל כדי לאכוף את פסק הדין למימוש זכויות הילדים- מעוררת קושי ועלולה שלא במתכוון לחתור תחת תכליתה של האמנה.

בית המשפט לענייני משפחה לא נימק את החלטתו המקורית שהורתה על התייצבות האם, וגם בבקשה עצמה לא ניתן למצוא נימוקים של ממש המצדיקים קביעה זו. התביעה, כפי שהוגשה, עוסקת באכיפת פסק-דין-חוץ למזונות ותו לא, והיא אינה נוגעת לנושאים נוספים שעשויים להצביע על הצורך בהתייצבות המשיבה.

על פי סעיף 258יא לתקנת סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 בסמכותו של בית המשפט לפטור את המשיבה מהתייצבות וכך היה עליו לעשות בנסיבות אלה. נוסף לאמור, בפרק כ"ז בתקנות סדר הדין האזרחי, תמש"ד-1984 נמנים התנאים הפרוצדוראליים הנדרשים בהגשת תובענה לאכיפת פסקי-חוץ, אשר אינם כוללים את התייצבות התובע לקדם משפט.

בית המשפט העליון סבר כי אין מקום להעניק רשות ערעור במקרה זה.

התוצאה היא כי האם קבלה "פטור" מלהתיצב לדיון ולהגיע לישראל מאוקראינה על פי "אמנת ניו יורק"

 

 

 

 

השארת תגובה