זכויות עובדים בעת פירוק חברה

סממן עיקרי לכך שחברה נמצאת בקשיים כלכליים והיא ככל הנראה חדלת פירעון או בדרך להיות חדלת פירעון, הוא כאשר חברה שמעסיקה עובדים לא משלמת להם בזמן משכורות, או משלמת משכורות באופן חלקי, או לא מפרישה מספר חודשים לקרן הפנסיה של העובדים את ההפרשות כחוק, או מפטרת עובדים או מוכרת את נכסיה.

מהו הפתרון היעיל לעובדים?

להתאגד ולהגיש בקשה לפירוק חברה לבית המשפט המחוזי שכתובת החברה נמצאת באזור שיפוטו. ככל שעד מועד הדיון בבקשה לא תתקבל כל התנגדות, הרי שבית המשפט יתן צו פירוק לחברה.

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי במקרה כזה עובד החברה יהיה זכאי לתשלום גמלה עד לתקרה משתנה, אך לא יותר מסך של 112,424 ₪, המורכבת משכר עבודה עד 12 חודשים לרבות זכויות סוציאליות. אגב פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי חל גם על עובדים של מעסיק עצמאי אשר הוכרז כפושט רגל.

הליך של פירוק חברה בידי בית משפט דורש פרוצדורה מסוימת ומורכבת הקבועה בתקנות החברות, לרבות פרסום בקשת הפירוק ותשלום אגרות לא מבוטלות. על כן מומלץ לעובדים להתאגד יחד ולחלוק בעלויות. מדובר בהליך שאורך מספר חודשים שבסופם ישלם המוסד לביטוח לאומי את הכספים לעובדים.

עו"ד שניאור קטשוילי ייצג עובדים רבים במסגרת פירוקי חברה כגון : עובדי חברת היפר חדד בע"מ, עובדי חברת מפעלי נייר ירושלים נאמן 2000 בע"מ, עובדי חברת גאלופ תקשורת בע"מ, עובדי עמותת מכבי עירוני קריית מלאכי, עובדי חברת נאג'י הובלות ומסחר בע"מ ועוד.

עו"ד שניאור קטשוילי, משרד עורכי דין קטש-חגאי-פשלי– רחוב ז'בוטינסקי 8,(קניון הקריה) קרית מלאכי. טל: 08-6717660; פקס: 08-6717661.

השארת תגובה